TRIVSELSVEJLEDNINGEN

Oplever du, at bekymringer og tristhed fylder i din hverdag? Mærker du somme tider en følelse af nedtrykthed eller ensomhed? Det kan være, at du føler dig presset og har svært ved at finde motivationen i din tilværelse, eller at du overvældes af negative tanker og følelser.

Nyere undersøgelser påviser en klar sammenhæng mellem mental sundhed og positive livsbegivenheder både på arbejdspladsen og privat. Mental sundhed skal prioriteres på lige fod med fysisk sundhed, for det er en afgørende faktor for, hvad du oplever i tilværelsen, og hvordan du oplever det.

Læs om studiet “Mental sundhed og risikoen for negative sociale livsbegivenheder” her

Hos Trivselsvejledningen er trivsel et nøgleord og en prioritet. Grundlæggende handler det om, hvordan du har det godt. Gennem samtale og øvelser finder vi ud af, hvordan du trives, og hvad der skal til for, at det kan blive en vedvarende tilstand i din tilværelse. Vi kan oparbejde din trivsel, styrke den og gøre den modstandsdygtig. Det betyder, at den vil være tilstede selv i modgang.

Se forløbet hos Trivselsvejledningen her

Den Nationale Sundhedsprofil fra 2021 viser, at mistrivslen i den danske befolkning er stigende. Er du en af dem, der føler dig ramt? Eller måske du kender nogen, som du oplever mistrivsel hos? Uanset om det er dig selv eller en af dine nærmeste, kan du være med til at ændre på det. Det er derfor vigtigt, at du tager vare om den mistrivsel, som du ser enten hos dig selv eller hos andre, for det har stor betydning for den tilværelse, som vi er i sammen.

Læs Den Nationale Sundhedsprofil 2021 her

Hos Trivselsvejledningen arbejder vi med at fremme din mentale sundhed. En måde, hvorpå vi gør det, er ved at øge din bevidsthed om dine egne evner og om nogle af de handle- eller tankemønstre og vaner, som du har tilegnet dig, og som præger din dagligdag og dit syn på dig selv og verden omkring dig. Når du bliver bevidst om din egen væren i verden på, får du muligheden for at ændre dit perspektiv – og her er et vigtigt redskab til at bevare din trivsel på tidspunkter, hvor du oplever udfordringer og modstand.  

Kontakt Trivselsvejledningen her 

Mental sundhed er en tilstand af velbefindende, hvor den enkelte kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker”

WHO og Sundhedsstyrelsen